EXPORTAR TODOS OS BANCOS پرینت

  • exportar mysql
  • 0

Exportar (usar MySQLdump): 

# mysqldump -uroot -p --all-databases > /home/bkp.databases.db 

Importar (usar o comando source de dentro do MySQL): 

Entrar no MySQL: 

# mysql -uroot -p 

mysql> source /home/bkp.databases.db 

آیا این پاسخ به شما کمک کرد؟

« برگشت